Teken n boom diagram van hierdie situasie en bereken die ...

Wiskunde - Waarskynlikheid Les 7 - Boomdiagramme - 1 deur ... Neil Olwagen - Het ek Christus se Gesindheid?

In die onderhawige geval sal X waarskynlik gebonde gehou word weens die kennisgewingbord wat ook na die kontrakbedinge verwys. Vraag: X begeer ‘n motorkar soos die een wat sy buurman Y het. X weet dat Y verneuk met sy inkomstebelasting aangesien Y graag daarmee spog. Gevolglik vertel X vir Y dat indien Y nie sy motorkar aan hom vir R 20000 verkoop nie, hy vir Y sal aangee by die Ontvanger ... waarskynlikhede van A, B en (A en B) nodig: -0,35 en P(B) (h) (i) Dit word gegeedat 0,64 en P(N)=0,25. Bepaal PCM of N) indien ( I) M en N onderling uitsluitend is. (2) M en N onafhanklik is. Dit word gegee dat en 0,88. Bepaal P(D) indien (1) C en D onderling uitsluitend is. (2) C en D onafhanklik is. Dit word gegee dat P(nie 0,16 en P(A Bepaal P(B) indien (1) Aen B onderling uitsluitend is ... Die grammatikale beginsels en strukture wat as "vreemdhede" beskou word, verskyn waarskynlik nie in u skryfhandboek nie, maar hier is (uit ons Woordelys van Grammatikale & Retoriese Bepalings) verskeie wat die moeite werd is om dieselfde te oorweeg. die waarskynlikhede al langs die takke op pad na daardie uitkoms met mekaar. vermenigvuldig. 4.5 Boomdiagramme word dus gebruik om die onderskeie maniere waarop uitkomste. kan gebeur, voor te stel, al die moontlike uitkomste te tel en om die. waarskynlikheid dat ‘n bepaalde uitkoms gaan voorkom, te bereken. Voorbeelde: waarskynlikhede, in eenvoudigste breukvorm, te bereken : 5.2.1 P(drie wit) 5.2.2 P(net een wit) 5.2.3 P(minstens een rooi) 5.2.4 P(twee of meer wit) 5. A metal disc has a white and a red surface. It is tossed thrice. 5.1 Draw a tree diagram to show all the possible outcomes. 5.2 Use the diagram to calculate the following ...

[index] [4052] [6918] [7249] [5028] [3833] [3908] [6867] [1573] [1337] [2417]

Wiskunde - Waarskynlikheid Les 7 - Boomdiagramme - 1 deur ...

Dit is opmerklik hoe vinnig baie mense se gesindhede oor hul hede en toekoms verander het as gevolg van Covid-19. Individue, families en gemeenskappe, lande ... This lesson covers Tree diagrams in Probability Studies in Mathematics. HIerdie is die eerste van twee lesse oor Boomdiagramme in die Waarskynlikheidsafdelin...

#